Vision, Værdier og Mission

Vision

Det er vores vision at volleyball og kendskabet til volleyball bliver en levende del af danskernes bevidsthed 

Værdier

Fortuna Odense Volley er og skal være en klub med:

RESPEKT:

 • Gensidig respekt er den naturlige og accepterede omgangsform indbyrdes såvel som udadtil 
 • Nøgleord som tolerance, loyalitet og fairness betyder alt 
 • Alle er ligestillede – uanset alder og niveau
 • Ressourcer fordeles retfærdigt på de forskellige hold

ANSVAR: 

 • Alle udviser menneskelig og materiel ansvarlighed 
 • Korrekt opførsel er en selvfølge – både på banen, i klubben og i det civile liv
 • Man er stolt af at være
 • Der værnes om det sportslige og sociale fællesskab og sammenhold 
 • Såvel succes, glæde og begejstring som nederlag deles af alle

FORMAT:

 • Vi arbejder sagligt og professionelt
 • Vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden
 • Åbenhed og ærlighed skaber trygge rammer
 • Vi møder hinanden med et positivt sind

KVALITET:

 • Der er høje standarder i forhold til trænere, spillere og materialer 
 • Der arbejdes målrettet og professionelt for såvel elite som bredde og ungdom

Mission

Det er Fortuna Odense Volleys mission:

 • At være en af de mest dynamiske og statusgivende volleyballklubber i Danmark.
 • At skabe en inspirerende klub for alle, der gerne vil dyrke volleyball som idræt, samt for alle, der gerne vil arbejde med volleyball.
 • Fortsat at have et godt socialt miljø i klubben; også på tværs af holdene. 
 • At have et rygte som en god (social) og dygtig (præsterende) klub for at kunne fastholde vore spillere samt at kunne tiltrække nye spillere. Fortuna skal være ”det naturlige valg” for tilflyttere. 
 • At gøre volleyball sjovt, vedkommende og fængslende og således være normsætter for volleyballundervisning (træning) på alle niveauer.